Физиотерапия при асептична некроза

На конференциите по Физикална и рехабилитационна медицина в гр. Пловдив 13 – 15.10.2023 г. Д-р Паскалева изнесе доклад на  тема:

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕН   АЛГОРИТЪМ

ПРИ  НЕКРОЗА  НА  БЕДРЕНАТА  ГЛАВА  СЛЕД  КОВИД 19

който предизвика широка дискусия по темата, поради иновативния подход на лечение, който тя представи.

Както знаем Корона вирусната болест – 2019 (Covid-19) оказа неблагоприятно влияние върху много органи и системи и напоследък все повече зачестиха съобщенията за развитие на остеонекроза на бедрената глава вследствие лечението при Covid-19.

Заболяването се дължи на инфаркт на бедрената глава и е известен като остеонекроза, аваскуларна некроза или болест на Чандлър. Налице е връзка с продължителното лечение с кортикостероиди, специфичната Covid-19 терапия, макар и при някои пациенти заболяването да е протекло сравнително леко.

Характерна и специфична отличителна черта на остеонекрозата е наличието на болка в покой. Затова, често пъти пациентите я неглижират и чакат понякога с месеци да отзвучи чак тогава търсят лекарска помощ.

Колкото по-рано се започне  лечението, толкова риска от усложнения е по-малък.

Ето защо е от изключителна важност своевременно диагностициране на заболяването, както и своевременна физиотерапевтично лечение, назначена от лекар физиотерапевт.

Целта е да се спре болестта в най-ранен стадий.

Съвременните методи на лечение използват комбинирани физикални фактори от нова генерация:

Насоченост на рехабилитационния алгоритъм е по отношение на водещата симптоматика от локален характер:

  •  Болка
  • Остеонекротични промени
  • Хипотрофия на глутеална и бедрена мускулатурата,

като фокуса на лечението е за намаляване на болката и стимулиране реваскуларизацията.

Алгоритъмът, който разработихме в Спортсклиник Еуровита е на база научните съобщения и емпиричния опит. Значението и ефикасността на специфичните физикални въздействия са в основата на изследването, което проведохме, споделя д-р Паскалева.

Броят, продължителността и честотата на процедурите са разработени в индивидуални протоколи, съобразени с обективното състояние и съпътстващи заболявания на пациента.

Целта на лечението е подобряване състоянието на пациента и скъсява на възстановителния период, който и без това е значително дълъг. Обикновено такива пациенти се отбременяват с патерици за период от 6-8 седмици.
Ранното започване на реабилитацията подобрява качеството на живот и бързото преминаване към ежедневните дейности на пациента.
Можете да запишите час за консултация с д-р Паскалева ползвайки приложението Superdoc.bg