Общи условия

в сила от 10.11.2020

Кои сме ние

Drpaskaleva.com e платформа, създадена с цел да предоставя услуги в сферата на здравето, включително насоки с цел превенция на заболявания и подобряване на качеството на живот. Домейнът е собственост на „Ен ънд Ей“ ЕООД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Република България с ЕИК 175022061, със седалище и адрес на управление в Република България, град София, п.к. 1113; р-н Изгрев, ж.к. Изток  ул. Чарлз Дарвин № 25, ет. 14, ап. 55.

С цел да предоставяме качествени услуги и консултации през Drpaskaleva, ние работим с лицензирани партньори в сферата на здравните услуги и консултации.

Нашата мисия

Вярваме, че здравето е най-важният ресурс, с който разполагаме, и е наша лична отговорност да се грижим за него проактивно и по най-ефективния начин. Мисията ни е да помагаме на хората да откриват най-краткия път към тяхното здраве, да извършват високоефективна превенция на заболявания и да постигнат желаните от тях фигура и външен вид, да научим децата да се хранят с наслада и удоволствие, без това да вреди на тяхното израстване и тегло. Подкрепяме всеки стремеж към здравословен и пълноценен начин на живот.

 

Начинът, по който реализираме мисията си е като предлагаме доказано работещи решения в сферата на персонализираната медицина. Целта ни е да помагаме на хората да постигат по-бързо положителна промяна за здравето и външния си вид, като пресяват от всичките възможни хранителни и спортни режими, лечебни протоколи и насоки за превенция на заболявания тези, които ще работят най-добре за тях, да провеждат адекватна рехбилитация и санаториално лечение с цел превенция.

Авторско право

Авторското право на публикуваното на https://drpaskaleva.com  (сайта) съдържание е собственост на „„Ен ънд Ей“ ЕООД. Материалите могат да бъдат използвани само с предварително разрешение на „Ен ънд Ей“ ЕООД с информационна, нетърговска цел и не могат да бъдат променяни по какъвто и да било начин. Всяко копие на материалите следва да съдържа следното обозначение за авторските права: Copyright © drpaskaleva.com. All rights reserved, както и линк към оригиналния текст на сайта.

Как работи

С посещението си на сайта, вие получавате достъп до всички публични информационни ресурси на сайта. Тук може да намерите полезни материали и съвети относно разнообразни медицински услуги и такива, даващи лайфстайл насоки с цел превенция на заболявания и подобряване на качеството на живот, както и може да заявите консултация, по различни въпроси, свързани с вашето здраве и превенция на заболявания, хранителен и спортен режим, включително информация за подходящи хранителни добавки, физиотерапевтични и рехабилитационни програми, санаториално лечение и консултански услуги за изграждане, оборудване и обзавеждане на такива центрове. Заявяване на консултациите се извършва чрез е-майл заявка за он лайн консултациите или чрез записване на час на място или през плaтформата superdoc.bg в посочените лечебни заведения

С посещението си на сайта, ние ще считаме, че сте отделили време и сте прочели и разбрали настоящите Общи условия за ползване на сайта, както и с информацията, поместена в раздел Документи, в случай, че желаете да се възползвате от услугите, предлагани от Drpaskaleva и че сте съгласни да бъдете обвързани с тях. В случай, че имате въпроси или не сте съгласни, можете да се свържете с нас на silvi.paskaleva@gmail.com или чрез формата за контакт на сайта.

Ние си запазваме правото да откажем да изпълним (анулираме) направената от вас заявка за консултация, за което ще ви уведомим своевременно. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й.

Права и отговорности

Преди да разгледате нашия сайт или използвате услугите, които той предлага, ние ви насърчаваме да се запознаете с нашите Общи условия и Политика за поверителност, вкл. за Бисквитки от изкачащия прозорец в нашия уебсайт (или прозореца намиращ се най-долу в левия ъгъл на екрана), тъй като ценим вашите права и искаме да се уверим, че сте напълно запознати с нашите политики и процедури. С ползването на нашия сайт и услугите, които той предлага, ние ще считаме, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези условия и съпътстващите политики за поверителност, вкл. за бисквитки. Тъй като на сайта може да намерите широк диапазон от предлагани услуги, съвети, консултации и изследвания, може да ви помолим да потвърдите или приемете допълнителни условия, които ще са приложими към отделната консултация, изследване или конкретна услуга. За ваше улеснение, необходимата информация и документи са поместени в най-долната част на уебсайта.

Лични данни

Когато използвате сайта, в определени случаи е необходимо и обработването на ваши лични данни. Нашата политика за поверителност е част от условията за ползване и е общодостъпна за всеки, може да бъде посетена по всяко време от вашия престой на нашия сайт.

Поверителността на вашите лични данни е много важна за нас. Нашата политика за поверителност предоставя информация относно как и защо обработваме данните, кои са основните принципи на обработване, които следваме и какви са техническите и организационни мерки, които сме предприели за защита на данните. Ето защо ви насърчаваме да се запознаете с нашата Политика за поверителност, за да бъдете добре информирани за начина на обработване на вашите лични данни правата ви като субекти на данни.

Разкриване на информация

Всяка информация, предоставена на сайта от потребителите се счита за конфиденциална и няма да бъде предоставяна от нас на трети страни, освен ако това не е необходимо за извършване на конкретните поискани услуги или изрично не сте се съгласили за това.

Политика за сигурност

Ние работим усилено за това Drpaskaleva да бъде сигурен сайт. Молим ви да ни уведомявате за неподходящо съдържание. Ако считате, че даден материал, услуга или конкретна информация нарушават тези условия за ползване, моля да ни съобщите и ние ще направим проверка. Запазваме си правото по наша преценка да откажем достъп на всеки до сайта без предупреждение и да отстраним всяко съдържание, което не отговаря на правилата в настоящите Условия за ползване.

Плащания

Ползването на информационните ресурси на сайта, вкл. блога е безплатно и не е необходима регистрация. По никакъв повод няма да ви бъде искано заплащане за посещение на сайта. В случай, че желаете да се възползвате от платени консултации и изследвания, предлагани през сайта, моля прочетете условията за това в раздел Документи.

Актуализации

Тези условия за ползване влизат в сила от датата, посочена най-отгоре. Запазваме си правото да променяме условията за ползване в бъдеще. Актуализираните условия влизат в сила в деня на публикуването им на сайта. Ако посетите сайта след промяна на условията, ще бъдете обвързани с новите условия за ползване.

Ограничаване на отговорността

Ние ще положим всички необходими усилия да гарантираме, че информацията и материалите на сайта са коректни. Разбирате обаче, че не можем да гарантираме точността на всички материали и информация, които се отнасят за трети страни. Ние не носим отговорност за вреди, предизвикани от информацията, услугите, продуктите, съветите и рекламите на сайта на трети страни и за вируси, които могат да заразят компютъра ви. Ваше е решението да спрете да ползвате сайта, но въпреки това ние ще оценим, ако ни докладвате за подобни проблеми, за да опитаме да ги решаваме заедно.

Съдържанието на сайта може да включва линкове (hyperlinks) към други сайтове, които не са притежавани или контролирани от нас. Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържание, политики за поверителност на трети страни.

По никакъв повод не носим отговорност за вреди, произтичащи от използването или невъзможността за използване на сайта, които не са по наша вина с изключение на причини, резултат от груба небрежност и/или преднамереност, което следва да се докаже по правилата на приложимото законодателство. Някои юрисдикции не позволяват изключване на гаранции или ограничение на отговорност за преки, случайни или съществени вреди. В такива юрисдикции отговорността ни е ограничена до минималния размер, допустим от приложимото право.

Разрешаване на спорове и приложимо право

Всякакви спорове между нас и потребители ще бъдат разрешавани чрез преговори между страните. В малко вероятния случай на правен спор, той следва да бъде отнесен пред компетентния съд в гр. София. За всички въпроси ще се прилага българското право.

За контакти, съвети, информация, препоръки, бъдещо сътрудничество и други въпроси, пишете ни на silvi.paskaleva@gmail.com

 

Дата на последно обновяване: 18.01.2023