Политика на поверителност

в сила от 10.11.2020 г.

Обща информация

Предоставяме на вниманието ви настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни, защото сме загрижени за начина, по който вашите данни се събират, използват, споделят и съхраняват. Политиката за поверителност се прилага и отнася за информацията, събрана при ваше посещение на https://drpaskaleva.com (сайтa).Тя се прилага също и когато използвате услугите, които, се предлагат през сайта. Когато използвате нашия сайт, ние ще считаме, че сте информирани за това как вашите данни могат да бъдат събирани, обработвани, разкривани или ползвани в съответствие с настоящата Политика на поверителност и във връзка с нашите Условия за ползване.

Вашите лични данни ще бъдат защитени по начина, описан в тази Политика и при стриктно спазване на действащото законодателство- ЗЗЛД, Общ регламент за защита на личните данни. Сървърите ни са на територията на Република България. Ако вие се намирате извън Република България, трябва да имате предвид, че всякакви Лични данни (както са дефинирани поотделно по-долу и наричани заедно „данни“), които ни предоставяте и/или които ние събираме от вас ще бъдат прехвърлени, обработени и използвани в Република България в съответствие с условията и на основанията, определени в настоящата Политика и действащото законодателство.

Основни понятия

„Лични данни“ – това е всяка информация, която се отнася до потребителите/ посетителите на нашия уебсайт и която самостоятелно или в съчетание с друга информация може да ни помогне да установим вашата самоличност или да свържем вашето потребителско поведение с точно определено устройство, от което достъпвате уебсайта ни.

„Субект на личните данни“ – това са физическите лица, потребители/ посетители на https://drpaskaleva.com .

„Обработване на лични данни“ – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ, съхранение, предаване и др.

„Администратор на лични данни“ – „Ен ънд Ей“ ЕООД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Република България с ЕИК 175022061, със седалище и адрес на управление в Република България, град София, п.к. 1113; р-н Изгрев, ж.к. Изток  ул. Чарлз Дарвин № 25, ет. 14, ап. 55.

„Обработващ лични данни“ – това са нашите консултанти и специалисти, които обработват ваши лични данни по наше възлагане и инструкции, с цел да получите заявена консултация или услуга.

„Бисквитките“ или „Cookies“ са малки по размер текстови файлове, съхранявани в директориите на браузъра, използван от потребителя/ посетителя. Бисквитките се използват, за да подпомогнат на потребителите ефективно да използват уеб-сайтовете и да направят достъпни определени функционалности. Някои от бисквитките имат съществена роля за улесняване и подобряване на използваемостта на уебсайтовете поради което, ако бъдат изтрити или блокирани, някои уебсайтове или определени техни функционалности могат да станат недостъпни за потребителите.

„Услуги на информационното общество“ са услуги, които обикновено се предоставят срещу заплащане и от разстояние чрез използването на електронни средства. Получателят на такава услуга трябва да я е поискал изрично. Например поръчка на консултация.

Сигурност и защита на личните данни

Ние предприемаме необходимите технически и организационни мерки за защита на вашите данни на сайта срещу непозволени действия, вкл. загуба и неправомерен достъп. С цел гарантиране на висока сигурност, мерките се предприемат на два етапа – на етапа на проектиране на отделни сегменти от уебсайта и предлаганите услуги, както и на етапа на подразбиране – когато вие, като потребител попълните контактна форма/ или се регистрирате за получаване на информационен бюлетин, заявите услуга или по друг аналогичен начин. Мерките включват ограничаване на достъпа до Вашите лични данни, стриктно следване на правилата във вътрешната политика, подходящо обучение на лицата, отговорни за обработването на Вашите лични данни и спазване на добрите практики, насоки и указания за защита на лични данни от компетентните надзорни органи. Всички мерки подлежат на редовен преглед и периодично се актуализират. При нарушение на сигурността на ваши на лични данни, ще ви уведомим без ненужно забавяне след узнаването, ако има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе до висок риск за вашите права и свободи.

Дейности по обработване на лични данни

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от нас в съответствие с приложимото законодателство и добри практики за защита на данните. Когато попълвате дадена форма, събираща лични данни на сайта, вие се ангажирате данните, които предоставяте, да бъдат точни, коректни и актуални. На https://drpaskaleva.com, ние събираме лични данни по следните начини:

 • Форма за заявяване на консултация;
 • Форма за контакт;
 • Записване за информационен бюлетин (новини от Drpaskaleva);
 • Бисквитки (cookies)/ др. аналогични способи.

В зависимост от избраните решения, които ние предоставяме, с оглед сключване на договор и неговото качествено изпълнение, може да се наложи да бъдат обработвани и други данни, за което ще бъдете уведомени или ще ви бъде поискано съгласие преди обработването на вашите данни.

Категории лични данни

През нашия сайт се събират определени категории лични данни, всяка с конкретна цел.

Използваме ваши лични данни като име, фамилия, Еmail адрес, телефонен номер и данни за адрес с цел да ви идентифицираме и да знаем как да се обръщаме към вас; за контакт с вас; за да предоставим заявена консултация услуга или цялостно решение; за популяризиране на здравословното хранене и спорта и лайфстайл насоки, както и да ви държим в течение на нови услуги и тенденции в областта на здравословния начин на живот и развитието на науката и спорта.

С цел предоставяне на конкретни консултации и услуги, може да се наложи обработване на данни за здравословното ви състояние, по начин и на основания, описани в условията за съответната консултация/услуга.

Данните, свързани с поведението на потребителите на нашия сайт са ни нужни за подобряване на услугите и разбиране на интересите и поведението ви като потребители/посетители, както и за да можем да отговорим на вашите предпочитания. В случаите, когато събираме ваши лични данни с цел анализиране и ремаркетиране, ще поискаме вашето съгласие предварително. Веднъж дадено, вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Срок на съхранение и унищожаване

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани, но не по-дълго от 60 месеца. Ние предприемаме необходимите технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание да ги обработваме за по-дълъг период от време; или при направено от вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата ви, подробно описани в по-долу; или за цел, съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.

Законосъобразност

Предоставяне на поискани услуги: лични данни, които попълвате във формите за заявяване на консултация или услуга/ цялостно решение са необходими, за да отговорим на ваша нужда или поискана от вас услуга, която предоставяме. За да предоставяме качествено услугите си, ние се нуждаем от ваши идентификационни и контактни данни, като техният обхват варира в зависимост от вида на заявената услуга/ консултация и приложимите към нея законови изисквания.

В много случаи вие ползвате формите за контакт, за да зададете уточняващ въпрос във връзка с предоставите услуги, да изразите недоволство или удовлетвореност, да подадете жалба, оплакване или просто за да споделите с нас информация.

Маркетингова дейност: личните данни, предоставяни от вас при абониране за бюлетина, за да ви държим в течение на нови услуги и тенденции в областта на здравословния начин на живот и развитието на науката и спорта налични отстъпки на съществуващи услуги или някои улеснения в обслужването, които сме създали за вас. Изпращаните от нас съобщения ще бъдат съобразени с приложимото българско и ЕС законодателство. Със записването за нашия бюлетин, вие ще получите отделен имейл за потвърждение на вашето желание. С потвърждаване от ваша страна, ние ще считаме, че вие сте дали своето изрично съгласие да обработваме данните ви (име и имейл) за целите на директен маркетинг. Разбира се, вие можете по всяко време да оттеглите даденото съгласие по лесен и удобен начин – просто ни пишете на silvi.paskaleva@gmail.com .

Използване на бисквитки

Ние използваме абсолютно необходими бисквитки. Те са от съществено значение за правилното функциониране на сайта, позволяват на потребителите/ посетителите да преглеждат и да се възползват от всички функции, като форма за контакт и извършване на поръчка и др. Тези бисквитки са необходими с цел осигуряване на ефективната функционалност на сайта.

Бисквитките за ефективност и анализ, които използваме, събират информация, за начина, по който потребителите и посетителите използват сайта, посещаемост на страници, дали получават съобщения за грешки или имат проблеми с извършване на поръчка през сайта. Тези бисквитки събират обобщена, анонимна информация, която не идентифицира посетителите и потребителите. С тях ние измерваме ефективността за сайта и взаимодействието ни с вас, за да го подобряваме в бъдеще.

Ние използваме бисквитки, с които следим как работите с онлайн услугите ни, за да можем да ги направим още по-добри. Благодарение на ремаркетинг бисквитките на Google ще можем да ви показваме информация за услугите ни навсякъде в мрежата на Google. Съхраняваме личните ви данни в Google за срок не по-дълъг от 14 месеца.

Анализ на посещаемостта и проследяване на потребителското поведение на уебсайта чрез кодове от домейни на трети страни

Ние използваме възможностите, предоставени ни от Google Analytics, Google Adwords, Google Data Studio и Yandex Metrica за да измерваме посещаемостта на сайта като брой и честота на посещенията. Ние не използваме тези възможности, за да събираме лични данни или индивидуални IP адреси; данните достигат до нас в обобщен вид и анонимизирани със статистическа цел и подобряване на ползването на сайта от потребителите/ посетителите.

За да подобрим видимостта на услугите и новостите, които предоставяме, ние сме интегрирали сайта със социални и бизнес мрежи, чрез поставяне на plug-in, който осигурява връзка към страниците ни в Linkedin и Facebook. Връзката се осъществява чрез прикачване на бисквитка от домейна на Linkedin и Facebook към вашето устройство, чрез която социалната мрежа може да проследява потребителското ви поведение и навиците ви на сърфиране, включително и ако не сте регистриран потребител на мрежата към момента на закачането на бисквитката.

Други кодове, в това число бисквитки, използвани на уебсайта

Mailchimp и Mailerlite – освен данни с цел изпращане на бюлетини, съхраняват се данни за направените поръчки, вкл. съдържанието на вашата кошница, с цел изпращане на имейли за напомняне на незавършена поръчка.

iThemes Security Plugin – помага ни да поддържаме сигурността на нашия сайт, като за тази цел може да се събира IP адрес на потребителите/ посетителите на сайта.

Poptin – услуга, предоставяща pop-up съобщения на сайта ни. Съхранява копие от въведената информация (имена, email адрес), както и IP на посетителя за срок от един месец.

Може да управлявате бисквитките и кодовете на трети страни тук (линк)

Разкриване на данни

Ние няма да разкриваме лични данни на трети лица, извън случаите, когато това се налага да бъдат защитени жизненоважните интереси на Вас/ друго физическо лице, или е за целите на спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас, като администратор на лични данни.

Ние не извършваме предаване на лични данни, събрани през нашия сайт на трета държава или международна организация извън Европейския съюз/ Европейското Икономическо Пространство.

За целите на предоставяне на поръчани през сайта услуги и с цел сключване и изпълнение на договор с някой от нашите лицензирани партньори, се налага да предоставим вашите лични данни. Допълнителна информация за нашите партньори и естеството на обработката за всяка поискана конкретна услуга може да намерите в раздел Документи.

Вашите права

Като субект на данни и потребител/ползвател на https://drpaskaleva.com , вие имате следните права:

Да бъдете информирани

Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че не сте обект на профилиране и автоматизирано вземане на решения. Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние ще ви отговорим в 1- месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на фактически или технически затруднения за своевременно изпълнение на искане, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомени до един месец от получаване на вашето искане.

Можете да поискате потвърждение дали и какви ваши лични данни се обработват, както и копие от тези данни.

Всяка информация, комуникация и действия по във връзка с вашите права се извършват и предоставят безплатно. Когато исканията на потребител/ползвател са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, ние може или да наложим разумна такса, като се вземат предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия.

Ако обработваме непълни или неверни ваши лични данни, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

Можете да поискате изтриването на личните ви данни в следните случаи:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Вие разбирате, че в зависимост от всеки конкретен случай може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

 • оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
 • сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните ни основания на за обработка на данните имат преимущество пред вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

Можете да изискате предоставените от вас данни в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат, когато са изпълнени едновременно двете условия:

 • обработването на конкретните данни се основава на получено съгласие или на договорно основание; и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на ваши лични данни, което се основава на легитимен интерес или е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или упражняването на официални правомощия, в случай, че такива са  ни предоставени, включително профилиране, основаващо се на тези основания.

Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания.

Винаги щом счетете, че вашите права по отношение на обработката на лични данни са нарушени, можете да отправите жалба до Комисия по защита на личните данни. С цел да подобрим обслужването и комуникацията си с вас, ще бъдем благодарни, ако ни пишете за всякакви проблеми на https://drpaskaleva.com

Разрешаване на спорове и приложимо право

В случай на спорове, приложимото право е правото на Република България, а компетентния съд – съответния съд в гр. София.

Всякакви спорове между нас и потребителите/ посетителите на сайта по повод лични данни могат и е желателно да бъдат разрешавани чрез преговори между страните. В малко вероятния случай на правен спор, той следва да бъде отнесен пред Комисията за защита на личните данни или директно пред компетентния съд в гр. София.

Актуализация

Политиката за поверителност влиза в сила от датата, посочена в началото, като същата може да бъде променяна впоследствие. Актуализираната Политика влиза в сила в деня на публикуването й на https://drpaskaleva.com. Ако посетите сайта след промяна на Политиката, ще бъдете обвързани с новата Политика за поверителност.

За допълнителна информация, както и във връзка с упражняване на Вашите права, можете да се свържете с нас https://drpaskaleva.com .

Дата на последна актуализация: 18.01.2023 г.