Физиотерапия

&

Рехабилитация

Физиотерапия

В и с о к о т е х н о л о г и ч н а

Д-р Паскалева е един от първите лекари, които специализира и въвежда иновативната, високо технологична физиотерапия в България, прилагайки световния опит при лечението на заболяване на опорно-двигателния апарат, мускулно-ставни болки, спортен травматизъм. През последните десетилетия специалисти, експерти и изследователи работят усърдно в областта на иновациите във физиотерапията, почиващи на доказателствената медицина.

За пръв път разработва високо технологична и стандартна физиотерапия с “Персонални терапевтични протоколи” в Спортно-оздравителен комплекс Лозенец- МС, които прилага и днес в Спортсклиник Еуровита.

Причините високо технологичната физиотерапия да се налага така бързо в съвременната медицинска практика са свързани с:

  • бързия терапевтичен ефект – още след първата процедура,
  • прилагат се по-малко на брой процедури (курс на лечение 3-5 процедури),
  • посещенията са от 1 до 3 пъти седмично,
  • терапевтично въздействие върху първопричината,
  • повлиява симптома – болка, оток, възпаление,,
  • трайни във времето резултати,
  • спестява време.

Този вид физиотерапия е подходяща както при остри, така и при хронични заболявания.

К л а с и ч е с к а

„Голямото изкуство на физиотерапията е да знаеш как, кога, колко и какво да комбинираш, за постигане на най-добри за пациента резултати“, споделя Д-р Паскалева

Съвременната физиотерапията разполага с широк набор от апаратура, която да осигури на пациента адекватно лечение. Често се комбинират медикаментозно с физиотерапевтично, оперативно с физиотерапевтично лечение.

Прилагат се иновативни методи за въздействие на социално значими заболявания като болки в гърба (ЛИНК “ Low back pain”), болки в шията и кръста, т. нар. офис заболявания, радикулити, плексити, пост Covid 19 синдроми, дегенеративни ставни заболявания, спортен травматизъм – не само за професионални спортисти, но и за любители и др.

Портфолиото на физиотерапевтичните апарати включва светло-, електро- и ултразвукова терапия, лазерна и магнитотерапия, екстензионно лечение, микровълнова (радар), късовълнова терапия и др.

Рехабилитация

П о с т о п е р а т и в н а

РЕХАБИЛИТАЦИЯТА е неразделна част от ортопедията и травматологията, изключително важен елемент в ранния и късен постоперативен период.

„Да знаеш кога да започнеш, какви методи и средства да приложиш, как да ги дозираш съобразно нуждите на пациента и препоръките на оператора – това е изкуство, което лекаря-физиотерапевт трябва да владее, да осъвременява непрекъснато и да изисква от своите кинезитерапевти и рехабилитатори“ споделя Д-р Паскалева.

Повече за целта, средствата, методите, ползите и резултатите може да прочетете в моя блог: Ранна постоперативна рехабилитация

intermediate-workshop-featured

К о л а г е н о в а т е р а п и я за с т а в и

Инжекционната колагенова терапия е иновативна метод базиран на физиологично регулативната медицина, която през последните години намира все повече привърженици. Повлиява болката, подвижността и стабилността на ставата, забавя дегенеративните процеси. Изключително ефективна, с дългосрочен ефек, приложима за колянна, раменна, лакътна, тазобедрена и др. стави.

Здравето на колагена е здравето на човек.

„След като подмладихме лицата си, крайно време е да подмладим и нашите стави“ споделя д-р Паскалева.

Повече за терапията може да прочетете в статията „Колагенова терапия за подмладяване на стави“

 

свържете се с мен

връзка