Физиотерапия при асептична некроза

На конференциите по Физикална и рехабилитационна медицина в гр. Пловдив