Генетичния тест DNA Fit Passport Sport е насочен към професионални спортисти, които искат да подобрят своите постижения, да намалят риска от травми, да оптимизират начина си на хранене. Теста помага на състезателите да разберат как техните гени определят с какво трябва да се хранят за добро здраве и по-високи спортни резултати!

page16image15574160

Генетичния тест DNA Fit Passport Sport позволява на професионалните спортисти да научат повече за тренировъчните модели, които биха им помогнали да реализират генетичния си потенциал в най-голяма степен, защото генетичните фактори определят между 50-70% от спортните успехи.

Безспорен е факта, че при едни и същи модели на тренировка, особено при отборните спортове, както и при сходни хранителни режими (Kcal, нутриенти, време и интервали на хранене), поведението и резултатите на различните състезатели е различно. Това показа, че „Хранителния план, трябва да се персонализира за всеки един атлет, да отчита спецификата и уникалността на събитието, целите за изпълнение, практическите предизвикателства, предпочитанията за храна и отговорите на различни стратегии”. (Nutrition and Athletic Performance – American College of Sport Medicine).
page25image15559440                                             page55image15467120
Кардио метаболитните заболявания са причина №1 за смъртта и инвалидността сред възрастните в САЩ и в България, а близо в 50% от тях се дължат на лоша диета. Кафето и усвояването на кофеин е свързано със ССЗ (сърдечно-съдовите заболявания). Множество изследвания и наблюдения са правени сред спортисти за реакцията им към кофеин (Caffeine) асоциирани с CYP1A2 Genopype.

Да вземем напр. тази генна модификация CYP1A2. Тя е дава много важна за спортиста информация: не само за риска от инфаркт на миокарда и високо кръвно налягане, но и за реакцията към температурата на околната среда, мотивация, безпокойство, често асоциирано с предстартова треска, „взривност“ на състезателя, издръжливост и др. Генетичната модификация на CYP1A2 обуславя различни нива на ензимна активност и представянето на спортиста след прием на кофеин и кофеин съдържащи напитки. Както знаем кофеин има не само в кафето, но и в много добавки, които състезателите приемат в своя тренировъчен цикъл и пред състезателен период.

За някои състезатели приемът на кофеинът е свързан с безпокойство и тревожност (Yang et al. Genetics of caffeine consumption and responses to caffeine. Psychopharmacol Berl 2010). Това се определя по изявата на ADORA2A Genotype, който също се тества е DNA Fit Passport Sport. Три поредни проучвания съобщават, че носителите на ТТ генотип показват по-голям риск от тревожност при прием на кафе. Метаболизъм на глюкоза и способността за натрупване на мускулна маса също са свързани с генната модификация.

Университета в Торонто публикува статия Генетични модификатори на кофеина и издръжливостта при спортисти в която търси отговор на въпроса „Нашите гени променят ли реакцията към кофеина, свързана със спортното представяне?“ Изследвани са 113 мъже професионални спортисти от различни спортове и клубове, включително и национални състезатели в активен състезателен режим с цел да се отчете генетична им предиспозиция към кофеин и свързаните с това резултати.