Нутригенетиката в помощ на професионалния спорт

Генетичния тест DNA Fit Passport Sport е насочен към професионални