Ще ви представим някои мит vs факт за генетичните изследвания.

Мит: Това са моите гени и аз не мога да направя нищо срещу това.

Факт: Генетичното изследване и генната предразположеност са само част от пъзела.

Това как ще се изявят дадени генетични предразположености зависи до голяма степен епигенетичните фактори:

✔  начина на живот,

✔  начина на хранене,

✔  движение и спорт,

✔  работа и почивка,

✔  възстановяване,

✔  детоксикация и метилация.

Ето защо при някои пациенти рискови по отношение на гена TCF7L2 (GT или TT) модифициращ ген по отношение на диабета никога не се разболяват от диабет. Имам не един и два примера в своята практика в подкрепа на това твърдение, споделя д-р Паскалева.

Или пък по отношение на наднорменото тегло.

Важно е максимално рано да вземем нещата в свои ръце и да си направим съответните ДНК тестове.

Fit & Lit Diet или Fit & Lit Diet Premium са един много добър широкообхватен вариант, даващ отговори на много въпроси и предразположености.

По отношение на хранене, движение и спорт, някои заболявания.

✔  необходим прием на мазнини, протеини, въглехидрати,

✔  реакция към някои храни,

✔  метаболитни фактори,

✔  хранителни навици,

✔  управление на теглото,

✔  нужда от някои хранителни вещества,

✔  физическа активност,

✔  допълнителни генетични маркери свързани със здравето,

✔  метилиране и хормонален метаболизъм.

Това е един от най-разпространените мит vs факт за генетичните изследвания.

Още един често срещан мит vs факт за генетичните изследвания.

–––––––––––––––––––––––––––––

Мит: Общите препоръки за хранене и физическа активност са също толкова ефективни колкото и базираните на ДНК тест.

Факт: Персонализираните съвети, базирани на генетично изследване (ДНК теста) са по-ефективни от общите съвети за хранене и спорт.

Дават по-бързо и трайно във времето резултати от персонализираните съвети, които не включват генетична информация.

Едно от предимствата на генетичното тестване за персонализирано хранене е ползата за промяна на поведението, за мотивацията.

Проучвания показват, че съветите, базирани на ДНК тестовете са по-ефективни, по-мотивиращи и по-трайни във времето. 

Няма универсален подход към храненето и това е причината толкова много практикуващи диетолози да изберат да включат ДНК тестовете в своите практики.

Аз също преди близо 7 години избрах да предложа на моите пациенти Персонализирано-прецизирани режими на база ДНК тестовете, споделя д-р Паскалева.

Най-работещите и най-предпочитаните са: Fit & Lit Diet и Fit & Lit Diet Premium в партньорство с @ReGena.

Тези тестове помагат да се премахнат догадките относно здравословното хранене и да се предоставят приложими препоръки.

–––––––––––––––––––––––––––-

Мит: Резултатите за генетичен риск са по-полезни от отделните генетични варианти

Факт: Определени генетични варианти (еднонуклеотидни полиморфизми или SNP) предоставят значима информация за това как пациента може да промени поведението си на хранене или движение. Да подобри своето здраве и да намали риска от хронично заболяване.

На всеки един пациент могат да бъдат предложени приложими, персонализирани препоръки въз основа на тяхното ДНК,

като се използват определени SNP, за които е доказано, че модифицират метаболизма или реакцията към хранителни вещества, като например:

✔ FTO – прием на протеини и загуба на мазнини

✔ APOA2 – прием на наситени мазнини и състав на тялото

✔ CYP1A2 – кофеин и здраве на сърцето

✔ FUT – витамин B12 и серум B12

✔ ACE – натрий и кръвно налягане

Генетичното изследване Fit & Lit Diet и Fit & Lit Diet Premium с включените в тях персонализиран доклад включва тези и десетки други генетични предразположения.

Те могат да ви помогнат да имате по-ефективни и устойчиви програми за здравословен начин на живот.

Всеки един от посочените тестове е съпроводен с консултации с генетик и с диетолог, който да ви напътства и съпровожда.