Как да намалим риска от диабет?

Диабетът е сложно хронично заболяване, което засяга милиони хора по света, което през последните години се определя като една застрашаваща епидемия. В България според статистиката на МЗ от това заболяване страдат около 500 000 души. Но по-плашещ е факта, че 40% от хората не знаят, че имат диабет.

Подобно на много други хронични заболявания, диабетът може да се развие в резултат на комбинация от генетични фактори и фактори, свързани с начина на живот.

Но не е толкова просто, колкото един ген, който може да предскаже риска от диабет.

Някои от гените, които могат да повлияят на риска от развитие на диабет тип 2, всъщност са свързани с нашето хранене, с навиците ни за физическа активност, с нашето тегло.

Но важно е да отбележем, че самите гени не влияят пряко върху това дали ще развием диабет тип 2 или не.

Вместо това гените взаимодействат с различни хранителни фактори и фактори на начина на живот, които от своя страна влияят на неща като телосложение, обиколката на талията или физическа активност. Те се наричат „модифициращи гени“.

Един такъв модифициращ ген, за който е доказано, че влияе върху риска от диабет тип 2, е генът TCF7L2. Индивидите с „рисковия вариант“ на този ген (GT или TT) са изложени на повишен риск от развитие на диабет тип 2, когато консумират диета с по-висок гликемичен индекс, когато поддържат наднормено тегло, когато намалят физическата си активност.

Избирайки повече пълнозърнести храни и консумирайки диета с по-нисък гликемичен товар, хората с рисковия вариант на гена TCF7L2 могат да намалят риска от развитие на диабет тип 2.

Но за да се случи това е необходимо да знаем нашата генетична предразположеност. Това касае не само пациентите, които имат в рода си близки диабетици, но такива без фамилна обремененост. Защо? Защото може родителите ни да са носители на рисковия генотип TCF7L2 GT, но спазвайки здравословен начин на живот, с добра физическа активност и нормално тегло никога да не заболеят от диабет.

Предавайки ни обаче този ген, ако ние трайно време поддържаме:

  • наднормено тегло, дори и да не сме стигнали до затлъстяване,
  • работим дълги часове на компютър,
  • не практикуваме никакъв спорт,
  • редуцирали сме двигателната си активност,
  • храним се предимно с пакетирани и бързи храни,

риска от развитие на диабет значително нараства.

Как може да стане това?

Как можем да разберем носители ли сме на TCF7L2 рисков генотип?

Кога да си направим това изследване?

Въпроси които си задават все повече и повече хора.

Към тях е и моя отговор. Към тези, които не желаят да попаднат те и техните деца в „лапите“ на заболяването диабет и да намалят значително риска му.

Направете своевременно своя ДНК тест – Fit & Lit Diet, в който са включени не само TCF7L2, но и много други гени важни за определяне на насоките за хранене и спорт имащи пряка или косвена роля към това заболяване.

Изготвянето на адекватен персонализиран хранителен и двигателен режим, спрямо генната ни предразположеност, базиран на  Fit & Lit Diet теста в партньорство с @ReGena ще намали значително риска от диабет. Ще подобри качеството ни на живот. Кой не желае това?

„Генетиката е ключът към персонализираните режими! Моите пациенти са във възторг от нещата, които откриват за себе си, и намират резултатите за много мотивиращи.”