Мястото и приложението на Нутригенетиката в професионалния спорт беше темата на доклада на д-р Паскалева, ди на XXVI среща по Спортна медицина организирана традиционно в Спа-комплекс Царско село под егидата на БФС.

Нутригенетиката заема все по-широко място в науката за хранене и

елитните спортни кубове, все по-често прибягват до ДНК тестуване на своите състезатели,

не само по отношение на храненто, но и по отношение на натоварванията, възстановяването, риска от травми, сподели д-р Паскалева пред аудиторията.