Ранна постоперативна рехабилитация – кога, как, какво?

Email Newsletter

Subscribe to our monthly email newsletter to stay up to date with the latest news, articles and stories from Avada Yoga:

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Основна мисия на моя екип е максимално бързо връщане на пациента към нормалните му всекидневни и спортни дейности. За тази цел е абсолютно необходимо провеждането на ранна постоперативна рехабилитация – физиотерапия и кинезитерапия, непосредствено след артроскопия. За да може да се изгради най-подходящата рехабилитационна програма на даден пациент се изготвя индивидуален постоперативен план. Той включват съответните стъпките, последователност и продължителност на физиотерапевтичните и кинезитерапевтични процедури, продължителност на ползване на помощни средства, степени на натоварване на крайника, както и допълнителни дейности свързани с ежедневието на пациента.

Ранната постоперативна рехабилитация стартира още на следващият ден след оперативната интервенция. Съобразена е с рехабилитационният план и е адаптирана с моментното състоянието на пациента. Наблюдава се от лекуващият лекар и се извършва от високо специализиран екип – лекар по физикална медицина и кинезитерапевт.

„Винаги съм имала щастието да работя с изключително добри кинезитерапевти и рехабилитатори – невероятни професионалисти, отдадени на професията си и с голямо сърце.“

В моята практика най-често ранната постоперативна рехабилитация включва следните елементи:

  1. Game Ready – иновативен метод за комбинирано приложение на криотерапия и лимфдренаж. Задължителен елемент е от ранната постоперативна рехабилитация. Има моментален ефект както по отношение на болката, така и по отношение на отока. Лекотата в засегнатия крайник се усеща непосредствено след процедурата.
  2. СРМ апарат – машина за пасивно раздвижване на оперирания крайник. Тя осигуряваща плавно и постепенно движение в ставата с дозирано увеличение обема на флексия и екстензия. Подобрява се трофиката, намалява отока, предотвратява риска от контрактури. Постига се едно не натоварващо и щадящо движение в ставата, без болка и дискомфорт от страна на пациента.
  3. Електролечение с подчертано противооточно, противовъзпалително и аналгетично (противоболково) действие. Както знаем възможностите на физиотерапията са много широки и с помощта на съвременната апаратура с която работя имам възможност да направя строго аналитични и индивидуални програми и протоколи за всеки един пациент.
  4. Електростимулации на прилежащата мускулатура с цел ранна профилактика на хипотрофията. При всеки обездвижен по една или друга причина крайник се получава рязко отслабване на мускулатурата, което е съвсем обяснимо. От друга страна поради оперативната интервенция крайника в ранния постоперативен период не трябва да се натоварва, което от своя страна води до още по-голямо задълбочаване на хипотрофията. А добрата мускулатура е изключително важна за изпълнение на всички функции на крайника в дейностите от ежедневието. Ето защо електростимулация на мускулатурата е важен елемент и в никакъв слуай не трябва да се пренебрегва.
  5. Други дейности – обучение в ходене с помощни средства, тогава когато това е необходимо. Много често именно на този фактор не се обръща нужното внимание. Това води до натоварване на други части на тялото, до абнормалните двигателни навици и опорочаване на походката, поради което значително се затруднява и удължава последващата рехабилитация. Приучаване на пациентите към правилната употреба на помощни средства трябва да става още пред оперативно и ежедневно да се извършва контрол на походката и ползване на помощни средства постоперативно.
  6. Постепенно включване на елементи от кинезитерапията – щадящи упражнения за близка и далечна мускулатура (с или без ластици), масажни техники и др. Това кога ще се започни кинезитерапията зависи от тежестта на оперативната интервенция и от състоянието на пациента, и се определя от медицинския екип, който включва: оператор, лекар по физикална медицина и кинезитерапевт и се описва в рехабилитационния план на пациента.

Ранната постоперативна рехабилитация може да се прилага и двуразово при пациенти, който се нуждаят от по-бързо възстановяване и връщане към спортни или ежедневни дейности и разбира се когато това позволява.